Rendelete a környezetvédelemről

Lajosmizse Város Önkormányzatának 7/2008. (III.20.) rendelete a környezetvédelemről

Módosítva 2015 május. 2016 január.
  

1

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviseli-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a

város lakói életkörülményeinek, életminőségének javítása és a környezeti és természeti

értékek megóvása érdekében a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. XX. tv.

44/A.§ (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)

bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1)

bekezdés c) pontja, 48. § (3) bekezdés b) pontja, az 58. § (1) bekezdése, valamint a természet

védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi rendeletet

alkotja:

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

(1) E rendelet célja, hogy az emberi egészség és környezet megóvása érdekében elősegítse a

környezeti elemek védelmét és megállapítsa Lajosmizse városban

a) a levegőtisztaság-védelmi,

b) a természetvédelmi előírásokat,

c) az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működését, valamint

d) a környezetvédő hagyomány és kultúra erősítése érdekében alapított Környezetvédelmi

Nappal és Környezetvédelmi Díjjal kapcsolatos előírásokat.

(2) A rendelet megalkotásának célja továbbá az Európai Unió környezetpolitikájához való igazodás.

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. november 26-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…)

önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Iktatószám: LMKOH/3306/8/2015.

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb 2015. május 21-i ülésén

tárgyalta a környezetvédelemről szóló rendelet módosítását, melyre az utólagos hatásvizsgálat

keretében került sor. Rendeletünk áttekintése a vonatkozó jogszabályoknak való megfeleltetés

érdekében történt, jogharmonizációból eredő rendeletmódosításra nem volt szükség. Jelen

rendelet módosítási javaslat kizárólag a Környezetvédelmi Díj adásának feltételeire terjed ki.

Bővebben Lajosmizse hivatalos honlapján !!

 

Koller Dániel

elnök

Kapcsolódó galéria