FONTOS TUDNI !

Információ külterületi irányított égetéshez !

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény lehetőséget ad a települési önkormányzat képviselő-testületének arra, hogy az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat megalkossák településükön.

Ugyanakkor a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet egyenesen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését, kivéve, ha egyéb jogszabály eltérően nem rendelkezik, ugyanígy fogalmaz az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 2020. január 22-én hatályba lépett módosítása is.

A hatályos OTSZ a külterületen történő égetést, hasonlóan a belterületen végzett égetéshez, nem teszi lehetővé, kivéve, ha azt más jogszabály engedélyezi.

Abban az esetben, ha a települési önkormányzat nem rendelkezik a szabadtéri égetésről önkormányzati rendelettel, abban az esetben e tevékenység sem belterületen, sem külterületen nem végezhető.

Amennyiben a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a szabadtéri tűzgyújtás lehetőségét külterületén, azt a terület tulajdonosának, használójának írásban be kell jelentenie az égetés megkezdése előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a bacs.titkarsag@katved.gov.hu e-mail címre.

A csatolt melléklet szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét.

Kapcsolódó dokumentumok